About Isoqol

ISOQOL-NL is een los netwerk van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in onderzoek en in de dagelijkse praktijk. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (in het Engels Patient-Reported Outcomes (PROs)) zijn alle gezondheidsuitkomsten die door de patiënt zelf gerapporteerd worden.

De missie is “het bevorderen van de ontwikkeling, evaluatie en gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in onderzoek en de praktijk”.

ISOQOL-NL doet dit door het organiseren van symposia voor kennisverspreiding tussen onderzoekers en door onderzoekers met elkaar in contact te brengen. Thema’s van afgelopen symposia waren onder andere “het meten van verandering in patient reported outcomes”, “het meten van gezondheidstoestand via internet “, “Psychometrie versus Klinimetrie”, en “patient reported outcomes in clinical practice”.

Het bestuur wil van ISOQOL-NL in de toekomst een meer gestructureerd netwerk maken waarin mensen elkaar kunnen vinden en informatie kunnen uitwisselen. We denken daarbij niet aan een formele vereniging met statuten, contributie, etc., maar bijvoorbeeld aan een LinkedIn groep of een overzicht van leden op de website. Het doel is dat mensen elkaar (kunnen leren) kennen en informatie kunnen uitwisselen. 

ISOQOL-NL is een afdeling van de International Society for Quality of Life Research (www.ISOQOL.org). ISOQOL is een wetenschappelijke vereniging met als missie 'to advance the scientific study of health-related quality of life and other patient-centered outcomes to identify effective interventions, enhance quality of health care and promote the health of populations'.

ISOQOL-NL is ook een focusgroep van de Vereniging voor Epidemiologie (www.epidemiologie.nl).