Met PROMIS waarde creëren in zorg en onderzoek

Op 31 januari organiseert de Dutch-Flemish PROMIS groep het eerste Nederlands-Vlaamse PROMIS symposium "Met PROMIS waarde creëren in zorg en onderzoek in Nederland en Vlaanderen".

Internationaal en nationaal ontstaat zowel bij de overheid als ook in zorg en onderzoek steeds meer aandacht voor het meten van door patiënten ervaren gezondheid, met behulp van Patient-Reported Outcomes Measures (PROMs). Voor grootschalig gebruik van PROMs is het echter wenselijk dat in zorg en onderzoek toegewerkt wordt naar meer standaardisatie van PROMs en kortere vragenlijsten. Hiervoor biedt het Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®) een oplossing door gebruik te maken van generieke (niet-ziekte specifieke) PROMs en Computer Adaptief Testen (CAT).

Tijdens het symposium wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen:
o Hoe wordt vanuit politiek en beleid aangekeken tegen uitkomstgerichte zorg?
o Hoe kijkt een groot academisch ziekenhuis als het Erasmus MC aan tegen uitkomstgerichte zorg?
o Wat is PROMIS en wat is de mogelijke rol van PROMIS in zorg en onderzoek?
o Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals en onderzoekers met het gebruik van PROMIS?
o Wat zijn de internationale ontwikkelingen m.b.t. PROMIS?

Aansluitend aan het symposium is er gelegenheid voor het bijwonen van de openbare verdediging door Martine H.P. Crins van het proefschrift “Promising PROMIS. Psychometric properties of Dutch-Flemish PROMIS Pain Behavior, Pain Interference and Physical Function item banks”.

Praktische informatie:
o Aanmelden: symposiumPROMIS@DFAC.pro
Onder vermelding van de informatie die op de badge vermeld dient te worden:
1. Titel
2. Voornaam
3. Achternaam
4. Naam en plaats van de organisatie waaraan u verbonden bent
5. Eventuele dieetwensen t.a.v. de lunch
o Kosten: €50. Studenten en PhD-studenten €25.
o Bankrekeningnummer: NL69 INGB 0001 1165 09 t.n.v. C.B. de Lang-Terwee onder vermelding van uw naam en symposium PROMIS
o De aanmelding is pas definitief nadat de betaling ontvangen is
o U ontvangt een inschrijfbevestiging en een routebeschrijving nadat de betaling ontvangen is.

Datum: vrijdag, 31 januari 2020 – 9.00 - 15.00 uur
Plaats: VU hoofdgebouw, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Zaal: HG-14A00

Datum: 
vrijdag, 31 januari, 2020 -
09:00 tot 15:00
Plaats: 
Amsterdam, VU hoofdgebouw